He Hongzhe
Factory representative Advisory Warehouse Assembly Cattle Porca
Dr. Hongzhe He Technical Advisor for KRAIBURG in P.R. China
Address
He Hongzhe
Hongzhe He
58 Dongminglu Street, Haishangxiangsong Building 5. No. 51
CN-450004 Zhengzhou, Henan
Opening Hours
Monday
9:00 - 16:00 o'clock
Tuesday
9:00 - 16:00 o'clock
Wednesday
9:00 - 16:00 o'clock
Thursday
9:00 - 16:00 o'clock
Friday
9:00 - 16:00 o'clock
Saturday
9:00 - 12:00 o'clock